Λήψεις


Basic data

FILE NAMEDOWNLOAD
CATALOG Sea-Line 2019download
NEW PRODUCT SEA-LINE 2018download
STEP BY STEP 2019download
TABLE OF USE SANDPAPER IN Sea-Line® SYSTEMSdownload
COMPATIBILITY CHART ANTYFOULING Sea-Line®download
COLORS CHART paint Sea-Linedownload
LOGO SEA-LINE 10 years (dark blue)download (.pdf)
download (.jpg)
LOGO SEA-LINE 10 years (white)download (.pdf)
download (.jpg)

TDS SDS – MS POLYMER

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
POLYMERdownloadλήψεις

Products – resins and gelcoat repair kit

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
PRODUCTHARDENER
(comp. A)(comp. B)
RESIN
EPOXY RESIN NEWdownloadλήψειςλήψεις
POLYESTER RESINdownloadλήψειςdownload
RESIN REPAIR KIT
EPOXY REPAIR KIT NEWdownloadλήψειςλήψεις
POLYESTER REPAIR KITdownloadλήψειςdownload
GELCOAT REPAIR KIT (polyester)
GELCOAT FILLER “DRY FAST”downloadλήψειςdownload
 GELCOAT FILLER “DRY FAST” (styren free)downloadλήψειςdownload
OTHER
COLOR RENOVATIONdownloadλήψειςX

Products – epoxy and polyester filler

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
PRODUCTHARDENER
(comp. A)(comp. B)
EPOXY FILLER
EPOXY FILLER UNIVERSALdownloadλήψειςλήψεις
EPOXY FILLER LIGHTWEIGHTdownloadλήψειςλήψεις
EPOXY FILLER FIBREGLASSdownloadλήψειςλήψεις
POLYESTER FILLER
POLYESTER FILLER UNIVERSALdownloadλήψειςdownload
POLYESTER FILLER UNIVERSAL (styrene low)downloadλήψειςdownload
POLYESTER FILLER LIGHTWEIGHTdownloadλήψειςdownload
POLYESTER FILLER FIBREGLASSdownloadλήψειςdownload
POLYESTER FILLER FIBREGLASS (styrene low)downloadλήψειςdownload
POLYESTER FILLER MODELLINGdownloadλήψειςdownload
POLYESTER SPRAY FILLERdownloadλήψειςdownload
THINNER FOR POLYESTER SPRAY FILLERXλήψειςX

Products – epoxy primers

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
PRODUCTHARDENER
(comp. A)(comp. B)
EPOXY LIGHTPRIMER 5:1 (multifunctional)downloadλήψειςλήψεις
EPOXY PRIMER HS 3:2 (antiosmotic)downloadλήψειςλήψεις
EPOXY PRIMER 4:1 (anticorrosion)downloadλήψειςλήψεις
THINNER for epoxy primersXλήψειςX
EPOXY PRIMER SPRAY (2K)downloadλήψειςX
UNIVERSAL YACHTPRIMER 1KdownloadλήψειςX
THINNER 1K (for primer, varnish, enamel)XλήψειςX

Products – antifouling paints

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
HARD ANTIFOULINGdownloadλήψεις
SELF-POLISHING – antifoulingdownloadλήψεις
SELF-POLISHING ALU PLUS – antifoulingdownloadλήψεις
SEAGUARD fouling stopdownloadλήψεις
ANTIFOULING THINNERXλήψεις

Products – topcoats

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
PRODUCTHARDENER
(comp. A)(comp. B)
POLYURETHAN CLEAR COATdownloadλήψειςλήψεις
POLYURETHAN 2:1downloadλήψειςλήψεις
SPRAY THINNERXλήψειςX
BRUSH / ROLL THINNERXλήψειςX
YACHT VARNISH 1KdownloadλήψειςX
YACHT ENAMEL 1KdownloadλήψειςX
THINNER 1K (for primer, varnish, enamel)XλήψειςX
TOP MODELCOAT 2:1downloadλήψειςλήψεις
SPRAY THINNER for top modelcoatXλήψειςX
O1 TEAK OILdownloadλήψειςX
NON SKID POWDERXλήψειςX
CLEANERXλήψειςX

Products – polishing system

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
S0 – FAST CUT & MEDIUM GLOSSdownloadλήψεις
S05 – ONE STEP, HEAVY CUT & GLOSS (for gelcoat)downloadλήψεις
S07 – HEAVY CUT (for gelcoat)downloadλήψεις
S08 – INDUSTRIAL FORCE CUTdownloadλήψεις
S1 – SOFT CUT & GLOSS (Liquid)downloadλήψεις
S1 PREMIUM – ONE STEP, CUT & HIGH GLOSSdownloadλήψεις
S2 – EXTRA SHINE HOLOGRAM REMOVER (finishing compound)downloadλήψεις
S3 – FINISH CLEANER (shine control)downloadλήψεις
S4 – PROTECT WAXdownloadλήψεις
S5 – QUICK WAXdownloadλήψεις

Products – Cosmetics

FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
C1 BOTTOM CLEANERdownloadλήψεις
C2 CONCENTRATE CLEANERdownloadλήψεις
C3 SHAMPOO WITH WAXdownloadλήψεις
C4 TEAK CLEANERdownloadλήψεις

 

Copyright (C) sea-line.eu Projektowanie stron internetowych Olsztyn
Szpachlówki jachtoweSea-Line