Γλώσσα:

Products – topcoats

Ιστοσελίδα » Λήψεις » Products – topcoats
Producent farb jachtowych
FILE NAMEDOWNLOAD
TDSSDS
PRODUCTHARDENER
(comp. A)(comp. B)
POLYURETHAN CLEAR COATdownloadλήψειςλήψεις
POLYURETHAN 2:1downloadλήψειςλήψεις
SPRAY THINNERXλήψειςX
BRUSH / ROLL THINNERXλήψειςX
YACHT VARNISH 1KdownloadλήψειςX
YACHT ENAMEL 1KdownloadλήψειςX
THINNER 1K (for primer, varnish, enamel)XλήψειςX
TOP MODELCOAT 2:1downloadλήψειςλήψεις
SPRAY THINNER for top modelcoatXλήψειςX
O1 TEAK OILdownloadλήψειςX
NON SKID POWDERXλήψειςX
CLEANERXλήψειςX

Οι συχνές ερωτήσεις μας
Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Can I degrease surfaces with acetone?

We do not recommend degreasing the surface with acetone, because acetone evaporates very quickly, which affects the quality of cleaning the painted surface.

Can I add some thinner to antifouling paint?

There is a possibility of thinning antifouling, but we do not recommend this procedure due to the risk of reducing the effectiveness of the paint. If it is necessary to thin the antifouling paint, it is recommended to dilute it to a maximum of 0-5% (by volume).

Why does the paint have no adhesion?

Possible causes

  • Wrong surface preparation,
  • Skipping the primer in the system application process,
  • Use of universal thinners or replacements ,
  • Paint incompatibility.

How to prevent

  • Correct surface preparation (grinding, clearing, degreasing),
  • Use primers which improve adhesion of paints,
  • Use thinners which are dedicated to each paints,
  • Use of paints which are compatible to each other.

How to remove

  • Grind, clean and paint again.
Η προσφορά μας
Εξοικειωθείτε με την προσφορά μας σε υλικά και χρώματα ναυπήγησης σκαφών
Exit
Przewiń na górę