Γλώσσα:

Εποξειδικά υλικά πάχυνσης

Ιστοσελίδα » Προϊόντα » Εποξειδικά υλικά πάχυνσης
Farby dla jachtów

Τα σφραγιστικά υλικά πάχυνσης- Sea-Line ® έχουν σχεδιαστεί για επαναπλήρωση και για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες των επιφανειών που οφείλονται σε ζημία σε ή κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Διαθέσιμα από Sea-Line – εποξειδικοί και πολυεστερικοί στόκοι.

Εποξειδικά υλικά πάχυνσης – Sea-Line®

Τα εποξειδικά υλικά πάχυνσης είναι τα μόνο υλικά που συνιστώνται για χρήση στα μέρη του σκάφους μόνιμα βυθιζόμενα στο νερό. Στόκοι εποξειδικού μίγματος δεν απορροφούν νερό και έχουν αντιοσμωτικές ιδιότητες και αντοχή στη διάβρωση. Δεν περιέχουν διαλύτες και χαρακτηρίζονται από χαμηλή συρρίκνωση που επιτρέπει την εφάπαξ εφαρμογής παχέων στρώσεων υλικόύ.
Εποξειδικά υλικά πάχυνσης Sea-Line ® είναι προϊόντα έτοιμα για χρησιμοποίηση με τέλεια ταιριασμένα στοιχεία έχοντας μια πολύ καλή πρόσφυση, σωστή σκληρότητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και πολύ υψηλή μηχανική αντοχή.

Πολυεστερικάυλικάπάχυνσης Sea-Line ®

Συνιστάται για την πλήρωση ρωγμών και βλαβών στα τμήματα του σκάφους που δεν εκτίθενται σε συνεχή επαφή με το νερό και την παρασκευή ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ. Οι πολυεστερικοί στόκοι έχουν πολύ γρήγορους χρόνους στεγνώματος. Μόλις 25-30 λεπτά σε 20 ºC ± 5.

Η προσφορά μας
Εξοικειωθείτε με την προσφορά μας σε υλικά και χρώματα ναυπήγησης σκαφών
Exit
Przewiń na górę