THINNER for 1K (primer, varnish, enamel)

THINNER for 1K (primer, varnish, enamel)

THINNER for 1K (primer, varnish, enamel)

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА 1K

По време на боядисване е много важно да използвате разредител, който осигурява точните параметри на боята – гъстота, време за работа, време за съхнене.

Опаковка: :

  • 1 l / Код : 8177
Copyright (C) sea-line.eu Made by: Estymo - projektowanie strony internetoweEstymo
Sea LineSea-Line