Language:

Certificates

Home » About us » Certificates
Farby antyporostowe

ISO 9001

Standard ISO 9001 concerns quality management. The main requirements of this standard include among others the implementation of supervision over documents and entries, engagement of the management in the creation of quality management system, systematized resources management, establishment of the product realization processes, making systematic measurements (goods, processes and customer satisfaction).The implementation of the system ISO 9001 influences the quality of our brand. It increases the effectiveness and speed of reaction to client needs, the result of which is client’s growing satisfaction from our services. Obtaining the certificate improves the work efficiency and guarantees constant control of our goods.

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001- wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Celem normy ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego jest pomoc organizacjom w zarządzaniu wpływem ich działalności, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.Norma ISO 14001 nie zawiera bezwzględnych wymagań dotyczących działalności środowiskowej danej firmy. Jej wymogiem jest aby organizacja działała zgodnie z założeniami, które umieściła w polityce środowiskowej, przestrzegała przepisów prawnych, zidentyfikowała aspekty środowiskowe na podstawie których tworzy listę aspektów z wyszczególnieniem aspektów znaczących w działalności firmy. Na ich podstawie powinna określić swoje cele, zadania i programy środowiskowe. Głównym i najważniejszym wymogiem normy jest ciągłe dążenie organizacji do samodoskonalenia.


Share:

See also
Other threads in this category

Our FAQ
Answers to frequently asked questions

Can I mix polyurethane paints to get a different color?

Yes, you can mix Sea-Line polyurethane paints. The only difference are the pigments of polyurethane paints that determine the color of the paint. But remember to keep the right proportions of base, hardener and thinner.

Why the epoxy filler does not harden?

Possible causes

  • Incorrect proportion of base and herdener,
  • Too low temperature of ambient and surface (less than 10ﹾC),
  • Mixing two components from two different manufacturers,

How to prevent

  • Apply the correct proportions of components
  • Maintain steady temperature (around 20ﹾC) during the whole hardening process,
  • Use base and hardener from the same manufacturer

How to remove

  • The uncured mass requires complete removal from the surface.

Can I purchase products directly from you?

We do not sell retail. Our products can be found in many stores in Poland and abroad. Our distributors run stationary and online stores. The full list of distributors and contacts can be found on our website at the following link click here.

Our offer
Familiarize yourself with our offer of boatbuilding materials and paints
Exit
Przewiń na górę