Language:

Certificates

Home » About us » Certificates
Sea Line farby jachtowe

ISO 9001

Standard ISO 9001 concerns quality management. The main requirements of this standard include among others the implementation of supervision over documents and entries, engagement of the management in the creation of quality management system, systematized resources management, establishment of the product realization processes, making systematic measurements (goods, processes and customer satisfaction).The implementation of the system ISO 9001 influences the quality of our brand. It increases the effectiveness and speed of reaction to client needs, the result of which is client’s growing satisfaction from our services. Obtaining the certificate improves the work efficiency and guarantees constant control of our goods.

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001- wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Celem normy ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego jest pomoc organizacjom w zarządzaniu wpływem ich działalności, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.Norma ISO 14001 nie zawiera bezwzględnych wymagań dotyczących działalności środowiskowej danej firmy. Jej wymogiem jest aby organizacja działała zgodnie z założeniami, które umieściła w polityce środowiskowej, przestrzegała przepisów prawnych, zidentyfikowała aspekty środowiskowe na podstawie których tworzy listę aspektów z wyszczególnieniem aspektów znaczących w działalności firmy. Na ich podstawie powinna określić swoje cele, zadania i programy środowiskowe. Głównym i najważniejszym wymogiem normy jest ciągłe dążenie organizacji do samodoskonalenia.


Share:

See also
Other threads in this category

Our FAQ
Answers to frequently asked questions

Contamination in topcoat paint?

Possible causes

 • Inaccurate surface cleaning before paint application,
 • Incorrect painting tools preparation (brush and roll),
 • Performing work in a place exposed to constant contact with dust.

How to prevent

 • Careful surface preparation (grinding, clearing, degreasing),
 • Careful painting tools preparation before use,
 • Maintain clean work environment

How to remove

 • Grind, clean and paint again.

Why did the polyurethane topcoat become dull?

Possible causes

 • Too short time for evaporation of the thinner,

How to prevent

 • Maintain the right conditions for complete evaporation of the thinner,

How to remove

 • Mat the surface, degrease and apply the paint according to the rule (right conditions and thinning proportions)
 • Polish surface if needed.

Do you have to paint the scratched side of the boat?

If the scratches are not deep, then we can renew the scratched side by polishing with Sea-Line polishing pastes. Above the waterline, when the scratches are not deep, the surface can be repaired with a DRY FAST gel coat filler. Deep scratches should be filled with epoxy filler (selected depending on the requirements of the scratched surface), painted with a primer and then painted with topcoat.

Our offer
Familiarize yourself with our offer of boatbuilding materials and paints
Exit
Przewiń na górę