Language:

Certificates

Home » About us » Certificates
Sea Line farby jachtowe

ISO 9001

Standard ISO 9001 concerns quality management. The main requirements of this standard include among others the implementation of supervision over documents and entries, engagement of the management in the creation of quality management system, systematized resources management, establishment of the product realization processes, making systematic measurements (goods, processes and customer satisfaction).The implementation of the system ISO 9001 influences the quality of our brand. It increases the effectiveness and speed of reaction to client needs, the result of which is client’s growing satisfaction from our services. Obtaining the certificate improves the work efficiency and guarantees constant control of our goods.

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001- wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Celem normy ISO 14001 dotyczącej zarządzania środowiskowego jest pomoc organizacjom w zarządzaniu wpływem ich działalności, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności.Norma ISO 14001 nie zawiera bezwzględnych wymagań dotyczących działalności środowiskowej danej firmy. Jej wymogiem jest aby organizacja działała zgodnie z założeniami, które umieściła w polityce środowiskowej, przestrzegała przepisów prawnych, zidentyfikowała aspekty środowiskowe na podstawie których tworzy listę aspektów z wyszczególnieniem aspektów znaczących w działalności firmy. Na ich podstawie powinna określić swoje cele, zadania i programy środowiskowe. Głównym i najważniejszym wymogiem normy jest ciągłe dążenie organizacji do samodoskonalenia.


Share:

See also
Other threads in this category

Our FAQ
Answers to frequently asked questions

Can I use selfpolishing Sea-Line and HARD Sea-Line antifoulings on aluminium boat?

Sea-Line HARD and Sea-Line self-polishing antifouling are not intended for aluminum surfaces. They include copper oxide, which in contact with aluminum causes galvanic corrosion. Especially on aluminum, we offer ALU-PLUS self-polishing anti-fouling paint, which, in addition to excellent adhesion to aluminum, is also 30% more effective than traditional anti-fouling paints.

Can I use yacht paints for a drinking water tank?

Sea-Line yacht paints are designed for painting the surface of boats and yachts made of various materials, e.g. laminate, wood or steel. We do not have a certificate of the National Institute of Hygiene, which would allow the use of yacht paint to paint the tank with drinking water.

Why the paint does not have the right flow?

Possible causes

 • No thinning, wrong thinner or wrong amount of thinner
 • Wrong type of roll or brush (wrong bristle lenght)
 • Applying too much or too Little paint,
 • During painting process temperature was too high or the air was too dry,
 • Incorrect preparation of too porous surface,
 • Incorrect proportion of thinner.

How to prevent

 • Use a brush/Toller suited to the type of surface or paint,
 • Use thinner which is dedicated to the type of application and paints
 • Use thinning proportions which was indicated by manufacturer,
 • Paint in right atmosphere conditions indicated by manufacturer,

How to remove

 • Grind, clean and paint again.
Our offer
Familiarize yourself with our offer of boatbuilding materials and paints
Exit
Przewiń na górę