Антифузионни бои

БОИ АНТИФАУЛНИГ

Боите антифаулинг се използват за защита на корпуса от обрастване, причинено от водорасли и раковини. Също така защитават срещу въздействието на водата и морската влага. Изборът на боя антифаулинг зависи от типа на лодката, която притежавате, и типа вода, в който планирате да плавате. В зависимост от солеността на водата и температурите в региона, изберете антифаулинг със съответните биоциди. Когато избирате боя, също така обърнете внимание на материала, от който е изграден корпусът на Вашата лодка и скоростта, с която се движи. Използвайте биоцидите внимателно. Преди употреба винаги прочетете етикета и информацията за продукта.

Copyright (C) sea-line.eu Projektowanie stron internetowych Olsztyn
Sea line farby jachtoweSea-Line