Πολυστρωμάτωση – ινών ματ και υφασμάτων από γυαλί

Πολυστρωμάτωση – ινών ματ και υφασμάτων από γυαλί

Πολυστρωμάτωση – ινών ματ και υφασμάτων από γυαλί

Lamination – fiberglass and glassfabric

GLASS FIBRE MATE

Glass fibre mat, in connection with laminating resin, is used for the repairs of big holes in boats, yachts, camping caravans, etc. The repaired elements may be made from steel, aluminum or GRP, reinforced with glass fibre. The obtained layers have very good adherence, are durable, resistant to petrol, oils, greases, and the short period temperatures up to 70ºC.

GLASS FABRIC

Glass fabric are used in the production of laminates, as a resin reinforcement. Allows for a higher glass content in the laminate and better durability. Minimizes the amount of resin necessary for the production of laminates while increasing durability.


To obtain a full-fledged and adequately strong laminate, use a 2:1 weight ratio of resin to fibre glass mat or 1:1 weight ratio of resin to glass fabric.

To finish laminated surfaces we recommend to use :Glass fiber mat for polyester resin

packg / m²codetheoretical efficiency resin for 1 pack
1 m²150 g / m²4490~ 300 g
300 g / m²4493~ 600 g
450 g / m²4496~ 900 g
3 m²150 g / m²4491~ 900 g
300 g / m²4494~ 1,8 kg
450 g / m²4499~ 2,7 kg

Glass fiber mat for epoxy resin

packg / m²codetheoretical efficiency resin for 1 pack
1 m²300 g / m²4480~ 600 g
450 g / m²4483~ 900 g
3 m²300 g / m²4481~ 1,8 kg
450 g / m²4484~ 2,7 kg

Glass fabric for polyester and epoxy resin

packg / m²codetheoretical efficiency resin for 1 pack
1 m²200 g / m²4464~ 200 g
400 g / m²4466~ 400 g
3 m²200 g / m²4465~ 600 g
400 g / m²4467~ 1, 2 kg

Δείτε επίσης

Copyright (C) sea-line.eu Made by: Estymo - projektowanie strony internetoweEstymo
Konserwacja jachtówSea-Line